รวมมิตรกรุ๊ป (RMG)

         - ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมมิตรการค้า จำหน่าย โรงสีข้าว รถเกษตร ปั๊มน้ำ เครื่องตัดหญ้า เครื่องปั่นไฟ เครื่องยนต์
            ดีเซลยันม่าร์รถไถนาเดินตาม 
         - บริษัท คูโบต้า สกลนคร จำกัด 
         - บริษัท คูโบต้า สกลนคร จำกัด สาขาอำเภอพังโคน
         - บริษัท คูโบต้า นครพนม จำกัด
         - บริษัท คูโบต้า นครพนม จำกัด สาขาอำเภอนาแก ตัวแทนจำหน่าย และ ศูนย์บริการสยามคูโบต้า จำหน่ายเครื่องยนต์ 
            รถไถนาเดิน ตาม รถแทรกเตอร์ รถเกี่ยวนวดข้าว รถดำนา รถขุด คูโบต้า 
         - บริษัท รวมมิตรพร็อบเพอร์ตี้ จำกัด ให้บริการห้องพัก
         - บริษัท รวมมิตรมอเตอร์ส จำกัด ผู้แทนจำหน่ายและศูนย์บริการ รถยนต์ทาทา
                                           
                                                            ประวัติความเป็นมา
         เริ่มธุรกิจในชื่อ “รวมมิตรการค้า” 
           ปี พ.ศ. 2514 คุณฮุย แต้ศิริเวชช์ เป็นผู้ก่อตั้ง ดำเนินธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งโรงสีข้าว ปั้มน้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 
           ปี พ.ศ. 2530 เริ่มจำหน่ายเครื่องยนต์ รถไถนาเดินตาม และ เครื่องจักรกลการเกษตร 
           ปี พ.ศ. 2548  เริ่มจำหน่ายรถแทรกเตอร์คูโบต้า และ เครื่องจักรกลการเกษตรคูโบต้า 
           ปัจจุบันคุณวิบูลย์ แต้ศิริเวชช์ และ คุณกัลยารัตน์ แต้ศิริเวชช์ เป็นผู้บริหารงาน
                                                                                                
                                                           ประวัติผู้บริหารที่สำคัญ
          นายวิบูลย์ แต้ศิริเวชช์ อายุ 37 ปี 
            กรรมการผู้จัดการ บริษัท คูโบต้า สกลนคร จำกัด และ บริษัท คูโบต้า นครพนม จำกัด
            จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

         นางกัลยารัตน์ แต้ศิริเวชช์ อายุ 35 ปี
            รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คูโบต้า สกลนคร จำกัด และ บริษัท คูโบต้า นครพนม จำกัด
            จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
            จบการศึกษาระดับปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร

          ผลการบริหารงานได้รับรางวัลผู้แทนจำหน่ายยอดเยี่ยม จาก บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด
            ปี 2545 รางวัลผู้แทนจำหน่ายยอดเยี่ยมระดับ SILVER
            ปี 2546-2548 รางวัลผู้แทนจำหน่ายยอดเยี่ยมระดับ DIAMOND
            ปี 2549-2550 รางวัลผู้แทนจำหน่ายยอดเยี่ยมระดับ SUPER DIAMOND

        ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2000 ด้านการบริการและอะไหล่ผังองค์กร
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                          อ่านต่อ

copyright ©2008. by rgm. allright reserved.Current Pageid = 2